تبلیغات
به وبلاگ انجمن مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز خوش آمدید، امیدواریم مطالب وبلاگ مورد توجه و استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد، لطفا با پیشنهادات و نظرات خود ما را در افزایش کیفیت و کمیت هر چه بیشتر مطالب و موضوعات مرتبط با علوم هوافضایی یاری نمایید.با تشکر از حضور گرمتان.

ابزار وبلاگ

انجمن دانشجویان مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز - دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی هوافضا در کشور 2

 


نام دانشگاه 





مقطع تحصیلی





کارشناسی



کارشناسی
ارشد




دکترا

۱ صنعتی شریف





بله



بله



بله
۲ صنعتی امیرکبیر



بله



بله



بله
۳ آزاد علوم و تحقیقات تهران



بله



بله



بله
۴ خواجه نصیر الدین طوسی



بله



بله



بله
۵ صنعتی مالک اشتر



بله



بله



بله
۶ پژوهشگاه فضایی ایران








بله



بله
۷ تربیت مدرس








بله



بله
۸ تهران








بله



بله
۹ فردوسی مشهد








بله



بله
۱۰ جامع امام حسین (ع)








بله




۱۱ علوم و فنون هوایی شهید ستاری








بله




۱۲ علم و صنعت ایران








بله




۱۳ شهید بهشتی








بله




۱۴ صنعتی شیراز








بله




۱۵ سمنان








بله




۱۶ صنعتی سهند








بله




۱۷ تبریز








بله




۱۸ شاهرود








بله




۱۹ غیر انتفاعی احرار-رشت








بله




۲۰ صنعتی ارومیه



بله









۲۱ آزاد واحد نجف اباد



بله









۲۲ آزاد واحد گرمسار



بله









۲۳ آزاد واحد بناب



بله









۲۴ آزاد واحد رامسر



بله









۲۵ پیام نور-مرکز البرز



بله









۲۶ پیام نور-مرکز اصفهان



بله









۲۷ پیام نور-مرکز مشهد



بله









۲۸ پیام نور-مرکز شیراز



بله













طبقه بندی: دینامیک پرواز و کنترل،  آیرودینامیک،  پیشرانش،  سازه های هوافضایی،  مهندسی فضایی،  دانستنی های مهندسی هوافضا،  اخبار هوافضایی،  آشنایی با مهندسی هوافضا، 
برچسب ها: رشته هوافضا، دانشگاه های هوافضا، گرایش های هوافضا، کارشناسی هوافضا، کارشناسی ارشد هوافضا، دکترا هوافضا،