تبلیغات
به وبلاگ انجمن مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز خوش آمدید، امیدواریم مطالب وبلاگ مورد توجه و استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد، لطفا با پیشنهادات و نظرات خود ما را در افزایش کیفیت و کمیت هر چه بیشتر مطالب و موضوعات مرتبط با علوم هوافضایی یاری نمایید.با تشکر از حضور گرمتان.

ابزار وبلاگ

انجمن دانشجویان مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز - دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی هوافضا در کشور 2

 


نام دانشگاه 

مقطع تحصیلی

کارشناسیکارشناسی
ارشد
دکترا

۱ صنعتی شریف

بلهبلهبله
۲ صنعتی امیرکبیربلهبلهبله
۳ آزاد علوم و تحقیقات تهرانبلهبلهبله
۴ خواجه نصیر الدین طوسیبلهبلهبله
۵ صنعتی مالک اشتربلهبلهبله
۶ پژوهشگاه فضایی ایران
بلهبله
۷ تربیت مدرس
بلهبله
۸ تهران
بلهبله
۹ فردوسی مشهد
بلهبله
۱۰ جامع امام حسین (ع)
بله
۱۱ علوم و فنون هوایی شهید ستاری
بله
۱۲ علم و صنعت ایران
بله
۱۳ شهید بهشتی
بله
۱۴ صنعتی شیراز
بله
۱۵ سمنان
بله
۱۶ صنعتی سهند
بله
۱۷ تبریز
بله
۱۸ شاهرود
بله
۱۹ غیر انتفاعی احرار-رشت
بله
۲۰ صنعتی ارومیهبله

۲۱ آزاد واحد نجف ابادبله

۲۲ آزاد واحد گرمساربله

۲۳ آزاد واحد بناببله

۲۴ آزاد واحد رامسربله

۲۵ پیام نور-مرکز البرزبله

۲۶ پیام نور-مرکز اصفهانبله

۲۷ پیام نور-مرکز مشهدبله

۲۸ پیام نور-مرکز شیرازبله

طبقه بندی: دینامیک پرواز و کنترل،  آیرودینامیک،  پیشرانش،  سازه های هوافضایی،  مهندسی فضایی،  دانستنی های مهندسی هوافضا،  اخبار هوافضایی،  آشنایی با مهندسی هوافضا، 
برچسب ها: رشته هوافضا، دانشگاه های هوافضا، گرایش های هوافضا، کارشناسی هوافضا، کارشناسی ارشد هوافضا، دکترا هوافضا،