تبلیغات
به وبلاگ انجمن مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز خوش آمدید، امیدواریم مطالب وبلاگ مورد توجه و استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد، لطفا با پیشنهادات و نظرات خود ما را در افزایش کیفیت و کمیت هر چه بیشتر مطالب و موضوعات مرتبط با علوم هوافضایی یاری نمایید.با تشکر از حضور گرمتان.

ابزار وبلاگ

انجمن دانشجویان مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز - دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی هوافضا در کشور 1

رشته مهندسی هوافضا در دوره کارشناسی گرایش ندارد و به صورت واحد و به نام رشته مهندسی هوافضا ارائه میشه اما در مقطع کارشناسی ارشد، این رشته به ۵ گرایش آیرودینامیک، پیشرانش، دینامیک پرواز و کنترل، مهندسی فضایی، سازه‌های فضایی تقسیم بندی میشه. البته گرایش مهندسی ماهواره هم بتازگی توسط دانشگاه صنعتی امیر کبیر بتازگی به این ۵ گرایش اضافه شده. در مقطع دکترا هم به ۴ گرایش آیرودینامیک، پیشرانش، مکانیک پرواز و سازه‌های فضایی. لازم به ذکره که گرایشی هم با عنوان سوانح هوایی و صلاحیت پروازی در مقطع فوق لیسانس وجود داره که فقط مختصه آقایان و در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ارتش ارائه میشه. البته دروس تخصصی این گرایش، نسبت به سایر گرایش ها کمتر به مباحث مهندسی و تخصصی می پردازه.

مقطع تحصیلی کارشناسی:

 • دانشگاه صنعتی شریف

سیستم آموزشی: دانشکده مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: ۷۵ نفر (مرد-زن)

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیستم آموزشی: دانشکده مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: ۵۰ نفر (مرد-زن)

 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

سیستم آموزشی: دانشکده مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: ۳۵ نفر (مرد-زن)

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سیستم آموزشی: گروه مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش:  بین ۳۰ الی ۷۵ نفر (مرد-زن)

 • دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سیستم آموزشی: دانشکده مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: ۲۰ نفر (مرد)

 • دانشگاه صنعتی ارومیه

سیستم آموزشی: دانشکده مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش:  ۲۵ نفر

 • دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رامسر

سیستم آموزشی: گروه مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: –

 • دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

سیستم آموزشی: گروه مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: –

 • دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بناب

سیستم آموزشی:  گروه مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: –

 • دانشگاه پیام نور اصفهان- مرکز اصفهان

سیستم آموزشی: گروه مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: –

 • دانشگاه پیام نور البرز- مرکز کرج

سیستم آموزشی: گروه مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: –

 • دانشگاه پیام نور خراسان رضوی مرکز مشهد

سیستم آموزشی: گروه مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش: –

 • دانشگاه پیام نور فارس- مرکز شیراز

سیستم آموزشی: گروه مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش:  –

مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد:

 • دانشگاه صنعتی شریف
 • انشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • دانشگاه صنعتی ارومیه
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
 • دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • دانشگاه صنعتی سهند
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه صنعتی شیراز
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه شاهرود
 • دانشگاه سمنان
 • پژوهشگاه فضایی ایران
 • موسسه غیر انتفاعی احرار-رشت

مقطع تحصیلی دکترا:

 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه فردوسی مشهد


بعضی از دانشگاه هایی که اشاره شد، علی ­الخصوص دانشگاه هایی که تازه به جمع هوافضا پیوستن، ممکنه به صورت مستمر و هر ساله، هوافضا رو ارائه نداده باشن.
طبقه بندی: دینامیک پرواز و کنترل،  آیرودینامیک،  پیشرانش،  سازه های هوافضایی،  مهندسی فضایی،  دانستنی های مهندسی هوافضا،  اخبار هوافضایی،  آشنایی با مهندسی هوافضا، 
برچسب ها: رشته هوافضا، دانشگاه های هوافضا، گرایش های هوافضا، کارشناسی هوافضا، کارشناسی ارشد هوافضا، دکترا هوافضا،